Webaston Toiminnasta

Useimmissa Windows-tietokoneissa isännän nimi on sama kuin tietokoneen nimi. IP-osoite, joka on jaettu verkon kuormituksen tasauksen klusteriin kuuluvien isäntien kesken. Verkon kuormituksen tasauksen klusteri saattaa myös käyttää useita IP-näennäisosoitteita,...